ueta2-min.jpg

"Thou'lt look back no more;

  Never,never,never,never,never."

​2021 / Japan / 89min / HD / color / 16:9 / stereo

​Shiho Tanaka   Atsushi Oda

Yoshiko Tatsumi   Yuki Tamura   Ayaka Takezaki

​Tomoyasu Machiya   Hibiki Yamamura   Miwako Izumi   Mutsumi Suzuki

Shingo Matsuoka   Kosuke Fujita   Shunichiro Kishiro   Tarhell Anatomiya

​Kunihiko Watanabe   Satomi Ito   Ryota Hashimoto   Karen Haga  

Haruka Hirata   Yuya Nakamura    Takatoshi Saito   Ayako Yoshimura  

Yasuhiro Takahata   Satoshi Tomita   Lee Seiki   Tomoyuki Kawa​  

Masahiro Sasaki   Kyohei Harada   Chiemi Takahashi   Aimi Sakiyama  

Yoshiki Hatayama   Yu Masayama   Maya Nakagawa   Yuji Naka   Kotaro Agata  

Haruki Nakajima    Keita Kokaki   Yuichi Furuhashi 

​Director /Takushi Ueta   Camera&Lighting / Kazutaka Ito   Sound / Takeyasu Kobayashi

​Assistant Director /  You Kajino, Kohei MIyashita & Keigo Ito   Assistant Editor / Kazuteru Sato 

Title logo design / Teshima showin   English subtitles / Maha&Connor McElligott

 

Teaser

​Trailer

 

​Stills